Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pedagogika zabawy (warsztaty)Program:
  1. Teoretyczne podstawy i zasady wykorzystania metod pedagogiki zabawy w praktyce pedagogicznej
  2. Metody ułatwiające wejście w grupę
  3. Scenariusze przeznaczone do animacji dużych grup
  4. Technik uzyskiwania informacji zwrotnej

Terminy realizacji:
00-00-0000 w godz.
00-00-0000 w godz.
00-00-0000 w godz.

Cena: 180,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska