Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pierwsza pomoc przedmedyczna w placówce oświatowej (warsztaty)Program:
  1. Wprowadzenie
  2. Bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia
  3. Postępowanie w nagłym zachorowaniu
  4. Postępowanie w urazach
  5. Zasady ratownictwa medycznego
  6. 6.Postępowanie w niektórych szczególnych sytuacjach

Terminy wg. Indywidualnych zamówień.Cena: 1000,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pracownicy jednostek oświatowych
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński