Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Polisensoryczna stymulacja rozwoju dziecka/ ucznia w kontekście integraPolisensoryczna stymulacja rozwoju dziecka/ucznia w kontekście integracji sensorycznej (warsztaty)Program:
  1. Funkcjonowanie układów zmysłowych
  2. Dysfunkcje sensoryczne i ich wpływ na rozwój społeczno-emocjonalny i psychomotoryczny dziecka/ucznia
  3. Prezentacja ćwiczeń i zabaw do sensomotorycznej stymulacji systemów zmysłowych
  4. Zasady modyfikacji szkolnego i domowego środowiska dziecka/ucznia z dysfunkcjami SI

Terminy realizacji:
06-03-2021 w godz. 8.30-14.00

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska