Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez tajemnic - sieć nauczycieli zainteresowanych tematemProgram:
  1. Diagnoza potrzeb grupy docelowej - uczestników sieci
  2. Zalecenia i potrzeby dziecka a możliwości placówki - planowanie, realizacja, ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  3. Analiza dokumentów, plany działań, IPET, programy pracy, inna dokumentacja
  4. Dzielenie się dobrymi praktykami 

Kontakt - Irena Kaczmarowska - tel. 54-231 33 42, w. 28, e-mail; i.kaczmarowska@cen.info.pl 

 

Praca zdalna: 17.09.2020 - 30.06.2021


Terminy realizacji:
10-03-2021 w godz. 15.45-18.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 40
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska