Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna-diagnoza, realizacja, monitorowanie, ewaluacja (warsztaty)Program:
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole - organizacja pracy
  2. Diagnoza i wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
  3. Formy wsparcia
  4. Tworzenie programów
  5. Realizacja, monitorowanie i dokumentowanie działań
  6. Ocena efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Terminy realizacji:
05-10-2020 w godz. 14.30-17.45
12-10-2020 w godz. 14.30-17.45
19-10-2020 w godz. 14.30-17.45

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska