Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Porozmawiajmy o dzieciach - komunikacja z rodzicami (seminarium)Program:

Moduły

1. Postawa rodziców i nauczyciela i jej znaczenie dla budowania relacji  - 1 godzina

2. Jak rozmawiać by zachęcać - 1 godzina

3. Otoczenie sprzyjające komunikacji również w zdalnej edukacji - 1 godzina


Terminy realizacji:
11-01-2021 w godz. 10.00-12.15

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska