Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Portfolio czy e-portfolio (kurs online)Program:
  1. Istota portfolio
  2. Metody tworzenia portfolio
  3. Narzędzia TIK w portfolio

Termin:
3.01.2021 - 31.01.2021Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk