Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z dzieckiem uzdolnionym w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym (warsztaty)Program:
  1. Diagnozowanie zdolności i zainteresowań dzieci młodszych
  2. Indywidualizacja pracy z dzieckiem uzdolnionym w procesie edukacyjnym
  3. Metody i formy pracy sprzyjajace rozwijaniu zainteresowań
  4. Organizacja zajęć dodatkowych

Terminy realizacji:
16-11-2020 w godz. 14.45-18.00
23-11-2020 w godz. 14.45-18.00
30-11-2020 w godz. 14.45-18.00

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska