Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z uczniem z autyzmem w szkole - jak wspierać ucznia, nauczyciela, rodzica? (warsztaty)Program:
  1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
  2. Skuteczne metody i techniki postępowania w pracy z uczniem z autyzmem i zaburzeniami rozwoju
  3. Wspólpraca z rodzicami ucznia z autyzem
  4. Jak wzmacniać ucznia w szkole? 

Terminy realizacji:
10-04-2021 w godz. 9.00-13.30

Cena: 40 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Beata Mendygrał – Lewicka