Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Profilaktyka uzależnień w praktyce szkolnej (warsztaty)Program:
  1. Miejsce profilaktyki uzależnień w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym
  2. Jak planować działania profilaktyczne w szkole?
  3. Przyczyny i rozpoznawanie eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi
  4. Kompetentny profilaktyk w szkole - metody i sposoby postępowania


Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka