Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Projekt międzyprzedmiotowy w edukacji ekologicznej (warsztaty online)Program:

1. Czym jest projekt edukacyjny.

2. Integracja treści programowych dotyczących ochrony środowiska realizowanych metodą projektu.

3. Mój wkład w ochronę środowiska – planowanie  projektów indywidualnych i grupowych.

4. Od celów do samooceny – czyli motywowanie przez świadome nauczanie.  

 

Termin realizacji:

24.11.2020 - 15.12.2020Cena: 50,00 zł zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Tamara Kozikowska