Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie (konsultacja zespołowa)Program:
  1. Charakterystyka ucznia szczególnie uzdolnionego
  2. Cel edukacyjny w pracy z uczniem zdolnym
  3. Metody pracy z uczniem zdolnym
  4. Przykłady form orgaznizacyjnych, pomocy technicznych i środków dydaktycznych podczas konkretnych zajęć z uczniem zdolnym

Terminy realizacji:
01-12-2020 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska