Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przed szkołą - gotowość szkolna (konferencja)Program:
  1. Zakres diagnozy gotowości szkolnej - metody, techniki i narzędzia badania przez nzauczyciela
  2. Diagnoza przy wspólpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną

Terminy realizacji:
05-11-2020 w godz. 10.30-13.45

Cena: 40,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska