Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przygotowanie prezentacji i materiałów graficznych (Power Point, Sway, Prezzi, Canva, Wordwall.net) (warsztaty)Program:
  • Przydatność materiałów dydaktycznych w formie graficznej
  • Zasady tworzenia prezentacji
  • Interaktywność
  • Power Point. Sway. Prezzi. Canva. Wordwall

Terminy realizacji:
05-10-2020 w godz. 14.30-18.00
13-10-2020 w godz. 14.30.18.00

Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Anna Puścińska