Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rola nauczyciela przedszkola we wczesnym wspomaganiu systemów zmysłowych u dzieci (warsztaty online)Program:

1. Znaczenie integracji sensorycznej w rozwoju dziecka

2. Systemy sensoryczne dziecka

3. Podstawowe dysfunkcje integracji sensorycznej

4. Obszar pracy terapeuty SI, a rola nauczyciela przedszkola we wczesnym wspomaganiu systemów zmysłowych u dzieci

5. Ćwiczenia wspomagające rozwój integracji sensorycznej w przedszkolu

6. Metody i formy pracy w tradycyjnej grupie przedszkolnej


Terminy realizacji:
20-11-2020 w godz. 18.00-20.30

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Beata Mendygrał-Lewicka