Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rola nauczyciela we wczesnym wspomaganiu systemów zmysłowych u dzieciProgram:

✓  integracja sensoryczna oraz jej rola w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

✓ systemy sensoryczne dziecka (układ przedsionkowy, dotykowy i proprioceptywny); 

✓ podstawowe dysfunkcje integracji sensorycznej u dziecka; 

✓ praca terapeuty SI, a rola nauczyciela przedszkola we wczesnym wspomaganiu systemów zmysłowych u dzieci; 

✓ praktyczne ćwiczenia wspomagające rozwój procesów integracji sensorycznej, które można stosować podczas zajęć w przedszkolu,

✓ metody i formy pracy w tradycyjnej grupie przedszkolnej. 

 


Terminy realizacji:
14-01-2021 w godz. 10.00-13.00

Cena: 50 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Beata Mendygrał-Lewicka