Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów szkoły podstawowej klasy IV-VIII (wykład)Program:
  1. Wiedza, umiejętności i postawy obejmuące kształtowanie kompetencji matematycznych
  2. Wyniki badań kompetencji matematycznych polskich uczniów
  3. Metody pracy skutecznie rozwijające kompetencje matematyczne
  4. Rola pracy zespołowej i projektów edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji matematycznych
  5. Jak ewaluować skuteczność procesu nauczania

Terminy realizacji:
09-11-2020 w godz.

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki klas IV-VIII
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska