Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie postawy prozdrowotnej dziecka (warsztaty online)Program:
  1. Cele edukacji prozdrowotnej
  2. Zasady, metody i techniki, dotyczące propagowania wśród dzieci zdrowia oraz promowania prozdrowotnych form aktywności
  3. Kształtowanie postawy prozdrowotnej.

Terminy realizacji:
09-03-2021 w godz. 16.00-18.15

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska