Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów - praktyczne rozwiązania (warsztaty)Program:
  1. Czynniki wchodzące w skład zdolności mateamt
  2. Charakterystyka ucznia zdolnego
  3. Praktyczne doświadczenia i pomysły rozwijające zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów


Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki klas IV-VIII
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska