Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rytmogra - zabawy z rytmem na zajęciach muzycznych (warsztaty)Program:
  1. Znaczenie rytmu dla wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowania do podjęcia nauki w szkole
  2. Zabawy rytmiczne o różnym charakterze rozwijające intuicyjne wyczucie akcentów rytmicznych w otaczającej dziecko rzeczywistości akustycznej
  3. Wykorzystanie niekonwencjonalnych narzędzi w zabawach z rytmem, kodowaniu i dekodowaniu wartości rytmicznych


Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska