Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć nauczycieli przedszkolaProgram:
  1. Doskonalenie kompetencji zawodowych uczestników przez wymianę doświadczeń
  2. Refleksja nad wyzwaniami współczesnej edukacji i umiejętnością reagowania uczestników na zmiany
  3. Współpraca w poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w edukacji małego dziecka

Kontakt - Jolanta Kolibowska - tel. 54-231 33 42, w. 21, e-mail; j.kolibowska@cen.info.pl 

 Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305