Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczychProgram:
  1. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych we współczesnej szkole - potrzeby i wyzwania
  2. W kierunku innowacyjności - wymiana doświadczeń w zakresie projektowania innowacji pedagogicznych
  3. Innowacje w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych - przykłady dobrych praktyk
  4. Współpraca w grupach przedmiotowych, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w zakresie opracowywania przedmiotowych lub systemowych innowacji pedagogicznych

Kontakt - Lena Tkaczyk - tel. 54-231 33 42, w. 11, e-mail; l.tkaczyk@cen.info.pl

Terminy spotkań online :

17.03.2021r godz. 15.30 – 16.30 - inauguracja pracy sieci

08.04.2021r. godz. 15.30 – 17.00

06.05.2021r.godz. 15.30 - 17.00

09.06.2021r. godz. 15.30 – 17.00

Harmonogram spotkań online może ulec zmianie po ustaleniach z grupą.

Praca zdalna: 10.03.2021 – 08.06.2021


Terminy realizacji:
00-00-0000 w godz.
09-06-2021 w godz. 15.30-16.30

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Lena Tkaczyk