Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieć współpracy nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawoduProgram:
  1. Wspólna wymiana doświadczeń oraz prezentowanie dobrych praktyk
  2. Rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w zakresie nauczania teoretycznego i praktycznego młodzieży w szkołach branżowych
  3. Wspólne pozyskiwanie zewnętrznych ekspertów z danej dziedziny szkolnictwa branżowego
  4. Wykorzystanie TIK w kontaktach między uczestnikami 

Kontakt - Dariusz Jałoszyński - tel. 54-231 33 42, w. 40, e-mail; d.jaloszyński@cen.info.pl 

 Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305