Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Skeatchnoting podwójne kodowanie w mózgu! (warsztaty)Program:
  1. Co ma wspólnego skeatchnoting z funkcjonowaniem mózgu?
  2. Zasady skeatchnotingu
  3. Tworzenie bazy ikon do skeatchnotingu - ćwiczenia praktyczne

Terminy realizacji:
23-01-2021 w godz.

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Ewa Olejnik