Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sposoby rozwiązywania konfliktów szkolnych - mediacje i negocjacje szkolne (warsztaty)Program:
  1. Efektywna komunikacja w szkole
  2. Sposoby rozwiazywania konflitów szkolnych
  3. Mediacje i negocjacje w praktyce

Terminy realizacji:
24-03-2021 w godz. 14.00-17.00
30-03-2021 w godz. 14.00-17.00

Cena: 80,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka