Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Stacjonarna sieć współpracy i kształcenia nauczycieli matematyki szkoły podstawowejProgram:

 

1. Wzajemne wspieranie się i doskonalenie warsztatu pracy przez nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi nauczycielami matematyki.

2. Wymiana informacji, zasobów i wzajemnego poparcia dzięki sieci wzajemnych kontaktów.

3. Wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami

4.Ciekawe warsztaty np.

     -  Ocenianie kształtujące na matematyce-w praktyce

     -  Nauczyciel konstruktywista-nauczycielem przyszłości.

5. Bieżące monitorowanie zmian prawnych, wymagań, nowych metod i standardów pracy.

6. Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

 Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305