Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Statut szkoły w praktyce i jego dostosowanie do dynamicznych zmian w prawie oświatowymProgram:

1. Statut i jego znaczenie dla działalności szkoły.

2. Podstawowe regulcje prawne zwi azane ze statutem.

3. Tworzenie zapisów statutowych zgodnie z technikami prawodowaczymi.


Terminy realizacji:
08-04-2021 w godz. 11.00-15.00

Cena: 100 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: Dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Wojciech Gliwiński