Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Strategie metodyczne rozwijające ciekawość poznawczą ucznia (kurs blended learning)Program:
  1. Nauczanie przez dociekanie
  2. Uczenie się przez tworzenie
  3. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
  4. Myślenie projektowe

Termin:
18.03.2021 - 16.04.2021Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii i przyrody
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Lena Tkaczyk