Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Strategie w samokształceniu i samorealizacji uczniów (warsztaty)Program:
  1. Strategie kształcenia wyprzedzającego w autorefleksji ucznia
  2. Wybrane metody i techniki przygotowujące ucznia do samokształcenia
  3. Wykorzystanie przestrzeni cyfrowej w kształceniu wyprzedzającym
  4. Ocena wspierająca jako element motywujący ucznia do poszukiwania wiedzy

Termin:
13.04.2021 - 11.05.2021Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Tamara Kozikowska