Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Teatr w szkole (warsztaty)Program:

1. Tworzenie i praca z młodzieżową grupa teatralną.

2. Animacja przedmiotu.

3. Zastosowanie metody teatralnej na lekcjach przedmiotowych.

4. Lekcja w teatrze.


Terminy realizacji:
15-04-2021 w godz.
22-04-2021 w godz.

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk