Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK na lekcji matematyki (warsztaty)Program:
  1. Zastosowanie TIK w matematyce
  2. Praktyczne wykorzystanie Geogebry

Terminy realizacji:
17-11-2020 w godz. 15.00-17.30
24-11-2020 w godz. 15.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki klas IV-VIII
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska