Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK,TAK,BUM - ciekawe sposoby na wszechstronną stymulację rozwoju dziecka /ucznia. Aktywne metody i techniki pracy (warsztaty)Program:
  1. Rozwój ucznia - potrzeby i możliwości
  2. Skuteczne  metody, techniki i formy pracy aktywizujące ucznia
  3. Praktyczne stosowanie sposobów stymulujacych rozwój
  4. Rola nauczyciela i ucznia 

Terminy realizacji:
08-04-2021 w godz. 14.45-18.00
15-04-2021 w godz. 14.45-18.00
22-04-2021 w godz. 14.45-18.00

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska