Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK w edukacji polonistycznej - sieć współpracy nauczycieli języka polskiegoProgram:

Program:

1.Jak oswoić nowe technologie? Co daje nauczycielowi korzystanie na

zajęciach z narzędzi TIK?

2.Przykłady aplikacji, programów i platform do wykorzystania podczas

zajęć języka polskiego.

3.Liczy się pomysł! - jak zamienić lekcję w prawdziwą edukacyjną

przygodę-forum wymiany dobrych praktyk: scenariusze zajęć, publikacje

dotyczące innowacyjnych rozwiązań w edukacji polonistycznej.

 


Terminy realizacji:
10-02-2021 w godz. 15.00-17.15

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk