Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK w pracy nauczyciela zawodu (kurs online)Program:

Wykorzystanie komunikatorów online w pracy z zespołem uczniowski.

Termin:
5.10.2020 - nabór ciągły do 15.05.2021Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele kształcący zawodowo
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński