Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Trudne zachowania uczniów - jak sobie z nimi radzić? (kurs blended learning)Program:
  1. Metody i techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
  2. Procedury interwencyjne dla ucznia łamiącego zasady i normy szkolne

Termin:
15.01.2021 - 15.03.2021Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka