Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie i udostępnianie quizów, testów, ankiet jako sposób na innowacyjne wykorzystanie TIK w szkole (kurs online)Program:

Rozwiązywanie testów i quizów przygotowanych na dysku Google: wyniki i statystyka. Kahoot!. Quizizz.


Terminy realizacji:
22-03-2021 w godz.
29-03-2021 w godz.

Cena: 40,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Anna Puścińska