Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie programów na zajęcia z umiejętności "uczenia się" (warsztaty online)Program:
  1. Podstawowe pojęcia dotyczące procesu uczenia się i nauczania
  2. Tworzenie scenariuszy i programu na zajęcia z "Umiejętności uczenia się" 

Terminy realizacji:
03-03-2021 w godz. 14.30-17.45
16-03-2021 w godz. 14.30-17.45
23-03-2021 w godz. 14.30-17.45

Cena: 50 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik