Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TZA - zastosowanie Treningu Zastępowania Agresji w praktyce szkolnej (kurs)Program:
  1. Zapoczątkowanie procesu grupowego (integracja, kontrakt, organizacja)
  2. Agresja jako zachowanie wyuczone - uzależnienie
  3. Trening umiejętności prospołecznych
  4. Trening kontroli złości
  5. Trening wnioskowania moralnego i wartości

Terminy realizacji:
12-03-2021 w godz. 15.00-18.00
13-03-2021 w godz. 8.30-15.15
19-03-2021 w godz. 8.30-15.15

Cena: 300,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka