Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ucz jak nigdy dotąd!Program:

1. Wstęp teoretyczny. Dlaczego warto tworzyć filmy edukacyjne?  

2. Jak pracować, wykorzystując nauczanie wyprzedzające (odwróconą lekcję)?

3. Przygotowanie scenariusza filmu edukacyjnego.

4. Obsługa programu Doodly.

5. Praca nad własnym filmem.

6. Analiza filmów i podsumowanie.

 

 Planowany termin uruchominenia warsztatów styczeń /luty 2021Cena: 50 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Karol Bielski