Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ucz jak nigdy dotąd! ( warsztat online)Program:

1. Wstęp teoretyczny. Dlaczego warto tworzyć filmy edukacyjne? Jak pracować, wykorzystując nauczanie wyprzedzające (odwróconą lekcję)?

2. Przygotowanie scenariusza filmu edukacyjnego.

3. Obsługa programu Doodly.

4. Praca nad własnym filmem.

5. Analiza filmów i podsumowanie.Cena: 50 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik