Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uczące się dziecko w pułapce własnego mózgu (seminarium on-line)Program:

1. Jak uczy się mózg dziecka:

 - podstawy neurodydaktyki

 - preferencje

 - emocje

 - sensoryczność

 - przedsiębiorczość poznawcza

 - społeczny charakter uczenia się dziecka

2. Co przeszkadza w uczeniu się ?

 - filtry wewnętrzne

 - dojrzałość wyższych funkcji mentalnych

 - przepływ oraz jakość informacji ze środowiska zewnętrznego

 - samodzielność

 - poziom umiejętności społecznych


Terminy realizacji:
11-03-2021 w godz. 16.00-17.30

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska