Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

V Przegląd „Na kujawską nutę” (konkurs)Program:
  1. Rozwijanie poczucia przynależności dziecka do regionu i jego kultury
  2. Prezentowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych wokalnie i tanecznie
  3. Upowszechnienie dobrych praktyk


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska