Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

W jaki sposób świadomie kształcić kompetencje kluczowe w szkole i przedszkolu (seminarium)Program:

Kształcenie kompetencji kluczowych w szkole i przedszkolu.


Terminy realizacji:
14-01-2021 w godz. 10.00-12.15

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska