Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wędrówka po mieście zawodów - szkoła podstawowa klasy I-III

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305