Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wprowadzenie do programowania w języku Python (warsztaty)Program:
  1. Instalacja języka programowania Python Zapoznanie ze środowiskiem pracy w języku Python
  2. Podstawowe konstrukcje języka. Organizacja kodu
  3. Wprowadzanie i wyświetlanie danych
  4. Zmienne i operacje na zmiennych
  5. Operatory porównania. Operatory logiczne. Wartości stałe
  6. Wybrane moduły i metody
  7. Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli
  8. Przykładowe zadania do zastosowania na zajęciach z uczniami

Terminy realizacji:
26-09-2020 w godz.
03-10-2020 w godz.

Cena: 200,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 14
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński