Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wspólnota: co nas łączy, a co dzieli? - edukacja antydyskryminacyjna na lekcjach języka polskiego (warsztaty)Program:

1. Tożsamość i różnorodność – aspekty edukacji międzykulturowej

2. Filary szkoły otwartej: włączanie i wzmacnianie, widoczność i współpraca

3. Kultura jako element włączający

4. Współpraca w grupie rówieśniczej: Metoda Wspólnej Sprawy

5. Dzień Różnorodności w szkołach


Terminy realizacji:
20-03-2021 w godz. 9.00-15.00

Cena: 80,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk