Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wychowawca online - wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli w pracy zdalnej (warsztaty)Program:
  1. Budowanie relacji i wzajemna komunikacja warunkiem skutecznej współpracy w sytuacjach trudnych i i kryzysowych
  2. Uwaga i obecność - klucz do empatii
  3. Wsparcie potrzeb szczególnych uczniów i rodziców
  4. Rewalidacja online
  5. Trening Umiejętnosci Społecznych

Terminy realizacji:
16-12-2020 w godz. 15.00 - 16.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Ewa Elwertowska, dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicz