Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie platform Google Classroom, Ms Teams do prowadzenia zajęć języka polskiego zdalnie (kurs blended learning)Program:

1. Szkolna chmura G-Suite. Możliwości pakietu Office 365.

2. Narzędzia nauczania zdalnego jako wsparcie dla nauczania stacjonarnego.


Terminy realizacji:
04-11-2020 w godz. 15.00-18.00
18-11-2020 w godz. 15.00-18.00

Cena: 70,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk