Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie platform i narzędzi edukacyjnych w pracy nauczyciela (kurs blended learning)Program:
  1. Wykorzystanie zasobów i narzędzi platformy Google, Zoom, MS Teams
  2. Interaktywne narzędzia do tworzenia guizów, ankiet, gier i filmów

Termin:
21.09.2020 - 10.11.2020Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka