Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie Platformy EDUPOLIS na lekcjach matematyki (warsztaty)



Program:
  1. Zasoby edukacyjne dla nauczycieli
  2. Edukacyjne treści interaktywne
  3. Wykorzystanie zasobów Edupolis na lekcji matematyki

Terminy realizacji:
20-10-2020 w godz.
27-10-2020 w godz.

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki klas IV-VIII
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska